I. Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady, zakres oraz sposób
gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, jak również
Państwa prawa w tym zakresie.

§ 1. Gromadzone dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej. Może to oznaczać m. in. imię i nazwisko,
adres zamieszkania, datę urodzenia, kwalifikacje oraz wszelkie inne
informacje podane przez Państwa dobrowolnie w aplikacji, na naszej stronie
internetowej, osobiście w naszych biurach, mailowo lub poprzez zapisanie
się na listę odbiorców naszego newslettera. W momencie podawania swoich
danych osobowych na naszej stornie internetowej, automatycznie akceptują
Państwo ich wykorzystanie zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

§ 2.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub
„Rozporządzenie RODO”, a w szczególności:

1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze;

4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę
trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych
interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane
dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba,
której dane dotyczą, jest dzieckiem.

§ 3. Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest AMLUX Sp. z o. o. z siedzibą ul. Grójecka 77,
02-094 Warszawa, , dane mogą być zbierane podczas korzystania z serwisu
poprzez analizę logów dostępowych oraz przy wysłaniu wiadomości e-mail
przez użytkownika do Administratora danych – w celu technicznym,
statystycznym oraz rozpatrzenia zapytania.

§ 4.
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych

Administrator
wyznaczył Inspektora danych osobowych, z którym w zakresie przetwarzania
danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail iod@amlux.pl Korespondencję tradycyjną
należy kierować na adres Administratora danych osobowych, który wskazano w § 3.

§ 5. Bezpieczeństwo danych osobowych

Solid Security Sp. z o. o., jako Administrator danych osobowych dokłada
wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo gromadzonych danych
osobowych. Zaimplementowaliśmy i wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne
i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z
Rozporządzeniem RODO. Środki techniczne i organizacyjne poddawane są
przeglądom i uaktualnieniom. Celem jest zapewnienie jak najlepszej ochrony
danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem do nich osób trzecich,
wyciekiem, sfałszowaniem, niezgodnym z prawem wykorzystaniem bądź
przypadkową utratą.

§ 6. Sposób korzystania ze zgromadzonych danych

Nie udostępniamy danych osobowych żadnym podmiotom trzecim bez uzyskania
Państwa uprzedniej zgody, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Dane osobowe przechowywane są w bezpiecznej bazie danych, do której
wyłączny dostęp posiadają upoważnione osoby ze strony Administratora danych
osobowych. Podjęliśmy kroki techniczne i organizacyjne niezbędne do
zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych.

Okresowo, dla celów marketingowych, możemy przesłać Państwu informacje
odnoszące się do naszych usług lub inne informacje, które uznamy dla
Państwa za interesujące.

Wykorzystujemy powierzone nam dane osobowe:

1. Aby zapewnić naszym klientom, zarówno pracodawcom jak i kandydatom,
wysokiej jakości obsługę;

2. Aby stale usprawniać nasze usługi dla Państwa;

3. Celem analizy statystycznej danych i badania rynku.

W każdym momencie możecie Państwo zrezygnować z otrzymywania takiej
komunikacji marketingowej.

§ 7. Prawa osób. których dane dotyczą

Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia -
osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia
zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania. Ma prawo do przenoszenia
swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art.
15-21 Rozporządzenia RODO.

§ 8.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Każda osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w
przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy
o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

II. POLITYKA COOKIES

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

strona internetowa firmy Solid Security Sp. z o. o. w domenie
www.solidsecurity.pl używa plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej
wygody przy korzystaniu z serwisu poprzez zapamiętywanie Państwa
preferencji i ustawień na naszej stronie oraz zbierania danych
statystycznych o użytkownikach służących do poprawy i wygody korzystania ze
strony internetowej.

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies stosownie do dokonanych
indywidualnie przez użytkownika ustawień przeglądarki zainstalowanej w
wykorzystywanym urządzeniu. W wielu przeglądarkach obsługa plików cookies
jest domyślnie włączona. Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej
przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc”
w menu przeglądarki internetowej użytkownika lub na poniższych stronach:

Cookies w przeglądarce Internet Explorer

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Cookies w przeglądarce Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Cookies w przeglądarce Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Cookies w przeglądarce Opera

http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Cookies w przeglądarce Safari

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie plików cookies, prosimy o
zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej lub opuszczenie serwisu.


III. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies może zostać
zmieniona bez uprzedzenia w każdym czasie. Wszelkie dodatkowe informacje, w
tym klauzula informacyjna, dostępne są na naszej stronie internetowej: www.amlux.pl

I. Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady, zakres oraz sposób
gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, jak również
Państwa prawa w tym zakresie.

§ 1. Gromadzone dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej. Może to oznaczać m. in. imię i nazwisko,
adres zamieszkania, datę urodzenia, kwalifikacje oraz wszelkie inne
informacje podane przez Państwa dobrowolnie w aplikacji, na naszej stronie
internetowej, osobiście w naszych biurach, mailowo lub poprzez zapisanie
się na listę odbiorców naszego newslettera. W momencie podawania swoich
danych osobowych na naszej stornie internetowej, automatycznie akceptują
Państwo ich wykorzystanie zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

§ 2.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub
„Rozporządzenie RODO”, a w szczególności:

1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze;

4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę
trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych
interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane
dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba,
której dane dotyczą, jest dzieckiem.

§ 3. Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest AMLUX Sp. z o. o. z siedzibą ul. Grójecka 77,
02-094 Warszawa, , dane mogą być zbierane podczas korzystania z serwisu
poprzez analizę logów dostępowych oraz przy wysłaniu wiadomości e-mail
przez użytkownika do Administratora danych – w celu technicznym,
statystycznym oraz rozpatrzenia zapytania.

§ 4.
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych

Administrator
wyznaczył Inspektora danych osobowych, z którym w zakresie przetwarzania
danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail iod@amlux.pl Korespondencję tradycyjną
należy kierować na adres Administratora danych osobowych, który wskazano w § 3.

§ 5. Bezpieczeństwo danych osobowych

Solid Security Sp. z o. o., jako Administrator danych osobowych dokłada
wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo gromadzonych danych
osobowych. Zaimplementowaliśmy i wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne
i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z
Rozporządzeniem RODO. Środki techniczne i organizacyjne poddawane są
przeglądom i uaktualnieniom. Celem jest zapewnienie jak najlepszej ochrony
danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem do nich osób trzecich,
wyciekiem, sfałszowaniem, niezgodnym z prawem wykorzystaniem bądź
przypadkową utratą.

§ 6. Sposób korzystania ze zgromadzonych danych

Nie udostępniamy danych osobowych żadnym podmiotom trzecim bez uzyskania
Państwa uprzedniej zgody, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Dane osobowe przechowywane są w bezpiecznej bazie danych, do której
wyłączny dostęp posiadają upoważnione osoby ze strony Administratora danych
osobowych. Podjęliśmy kroki techniczne i organizacyjne niezbędne do
zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych.

Okresowo, dla celów marketingowych, możemy przesłać Państwu informacje
odnoszące się do naszych usług lub inne informacje, które uznamy dla
Państwa za interesujące.

Wykorzystujemy powierzone nam dane osobowe:

1. Aby zapewnić naszym klientom, zarówno pracodawcom jak i kandydatom,
wysokiej jakości obsługę;

2. Aby stale usprawniać nasze usługi dla Państwa;

3. Celem analizy statystycznej danych i badania rynku.

W każdym momencie możecie Państwo zrezygnować z otrzymywania takiej
komunikacji marketingowej.

§ 7. Prawa osób. których dane dotyczą

Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia -
osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia
zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania. Ma prawo do przenoszenia
swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art.
15-21 Rozporządzenia RODO.

§ 8.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Każda osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w
przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy
o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

II. POLITYKA COOKIES

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

strona internetowa firmy Solid Security Sp. z o. o. w domenie
www.solidsecurity.pl używa plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej
wygody przy korzystaniu z serwisu poprzez zapamiętywanie Państwa
preferencji i ustawień na naszej stronie oraz zbierania danych
statystycznych o użytkownikach służących do poprawy i wygody korzystania ze
strony internetowej.

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies stosownie do dokonanych
indywidualnie przez użytkownika ustawień przeglądarki zainstalowanej w
wykorzystywanym urządzeniu. W wielu przeglądarkach obsługa plików cookies
jest domyślnie włączona. Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej
przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc”
w menu przeglądarki internetowej użytkownika lub na poniższych stronach:

Cookies w przeglądarce Internet Explorer

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Cookies w przeglądarce Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Cookies w przeglądarce Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Cookies w przeglądarce Opera

http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Cookies w przeglądarce Safari

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie plików cookies, prosimy o
zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej lub opuszczenie serwisu.


III. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies może zostać
zmieniona bez uprzedzenia w każdym czasie. Wszelkie dodatkowe informacje, w
tym klauzula informacyjna, dostępne są na naszej stronie internetowej: www.amlux.pl