Wieżowiec biuro


Firma Amlux


Firma AMLUX Sp. z o. o. działa na polskim rynku od 1989 roku. Specjalizujemy się
w kompleksowym świadczeniu usług czyszcząco – porządkowych we wszelkiego typu obiektach użyteczności publicznej i terenach zewnętrznych do nich przylegających.


Nasze usługi realizujemy na terenie całej Polski. Powierzchnie sprzątane przez nas wynoszą obecnie 4 miliony m2. Zatrudniamy około 4 tysięcy osób bezpośrednio przy sprzątaniu.

 

Cały personel naszej firmy legitymuje się aktualnymi świadectwami o niekaralności. Nowi, pracownicy są wdrażani przez doświadczonych inspektorów nadzoru, biorących udział w okresowych szkoleniach, mających na celu zaznajomienie ich z nowymi technologiami profesjonalnego utrzymania czystości. Każdy z pracowników jest wyposażony w ubranie robocze, co zdecydowanie ułatwia identyfikację naszej firmy.

 

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą kierowniczą, która bezpośrednio nadzoruje
i koordynuje powierzone zlecenia. Inspektorzy nadzoru zobligowani są do organizacji
i rozplanowania powierzonych im prac oraz kontaktowania się z przedstawicielem Zleceniodawcy i bezzwłocznym reagowaniem na jego uwagi.

 

Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania. Kompleksowa współpraca pomiędzy naszymi firmami z całą pewnością przyczyni się do redukcji kosztów związanych
z utrzymaniem czystości Państwa obiektu.

 

Mamy nadzieję, że będziemy mieć możliwość kontynuowania rozmów, aby naszą ofertę dopasować do Państwa oczekiwań.