Obsługa techniczna

 

Organizacja nadzoru technicznego

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego,

 • monitorowanie stanu technicznego urządzeń i instalacji,

 • zamawianie i rozliczanie kosztów części zamiennych i eksploatacyjnych,
 • powiadamianie służb interwencyjnych i serwisów zewnętrznych,

 • opracowywanie planu konserwacji i remontów,

 • opracowywanie procedur obsługi technicznej obiektu,

 • nadzór nad usługami specjalistycznych serwisów zewnętrznych,

 • wdrażanie programu zarządzania energią,

 • optymalizacja kosztów, prowadzenie pomiarów, dokumentacji i raportów.

Zakres prac konserwacyjnych i eksploatacyjnych

 • naprawa,
 • konserwacja,
 • kontrola,
 • obsługa,
 • przeglądy,
 • monitorowanie działania,
 • nadzór nad systemami.

Powyższe działania techniczne dotyczą serwisów oferowanych przez naszą firmę w następujących dziedzinach

 • instalacje elektroenergetyczne,

 • instalacje wodno – kanalizacyjne,

 • urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne,
 • instalacje ochrony środowiska,

 • wszelkie systemy sygnalizacyjno – alarmowe,

 • systemy kontroli dostępu,

 • urządzenia i sprzęt ochrony przeciwpożarowej,

 • elementy budowlano – architektoniczne.